• Inco Marketing
  • Inco Marketing

Om Inco

Allt sedan starten 1981 har Inco varit specialiserat på olika typer av telefonitjänster, där telefonen spelar en viktig roll som kommunikationskanal. Vårt företag har successivt utvecklats till dagens contact center. Vi erbjuder kompetens och kapacitet för såväl kundtjänst som telemarketinguppdrag med telefonen och datorn som våra verktyg.

Inco är lokaliserat till Göteborg och har idag ca 50 medarbetare.

Verksamhetens bas är Sverige, men vi arbetar internationellt – såväl med utländska kunder i Sverige som med svenska kunder utomlands.

Vi hjälper våra kunder att förbättra sina kundrelationer, vilket också är vår ledstjärna.

Läs mer om vår personal
******************************
Vår personal
Det är personalens röst som hörs. Därmed är den också vår viktigaste resurs. Vi är omkring 50 medarbetare, som arbetar i vårt Contact center eller är uthyrda till kunder. Det är en stor spännvidd som gör vår personal kompetent med både bredd och djup. Åldern varierar mellan 20 och 50 år. Alla har lägst 3-årigt gymnasium och minst ett par års erfarenhet av kundservice. Hos våra kunder förekommer ibland behov av att utföra uppdrag på andra språk än Svenska. Vi försöker alltid i görligaste mån lösa kundens önskemål.

Kompetens och stimulans
Innan en ny medarbetare får arbeta självständigt genomgår hon eller han en grundutbildning i telefoni, kommunikation och programvaror. Vi har därefter fortlöpande internutbildning även med extern kompetens samt kund- och produktspecifik utbildning. Den första tiden finns en assistent för medlyssning och stöd.
Vi är aktiva med olika slags insatser för att medarbetarna ska trivas i sin arbetsmiljö och känna sig uppskattade i sitt arbete.