• Inco Marketing
  • Inco Marketing

Kundservice

Incos kunder
Vårt företag präglas av lång erfarenhet av contact centerbranschen, där vi ställer höga krav på kvalitet i våra uppdrag. Utifrån detta bygger vi i samarbete med våra kunder långsiktiga relationer, så att vi tillsammans kan nå goda resultat.
Några av våra kunder nyttjar kundtjänst, andra telemarketing och ytterligare några både kundtjänst och telemarketing.

Då vi funnits längst av alla i callcenterbranschen, 27 år, har vi arbetat med oerhört många branscher och har på så sätt skaffat oss en bred erfarenhet som är viktig i anpassningen till nya kunder.

Våra kunder – såväl kundtjänst som telemarketing – är bl.a verksamma inom; Bygg & Fastighet, Energi, Fordonsindustrin, Försäkringar, IT, Kommunala bolag, Konsultföretag, Livsmedel, Mässor & Reklam, Organisationer, Resor & Hotell, Transport och Logistik, Utbildningsföretag samt Verkstadsindustri.
Som exempel: Inco inledde samarbete med energibranschen 1995, strax före avregleringen. Vi har under hela denna period -13 år löpande arbetat med ett eller flera energibolag. För närvarande arbetar vi tillsammans med 7 energibolag inom såväl kundtjänst som telemarketing. Under de senaste
åren har vi dessutom haft avtal med ytterligare 5 energibolag.

Inco har också lång erfarenhet av försäkringsbranschen där samarbete inleddes i mitten av 80-talet. Tillsammans med ett av Nordens största försäkringsbolag satte vi upp och drev contactcenters i Sverige, Norge och Danmark.

Ett annat exempel är livsmedelsbranschen där vi har erfarenhet från såväl kedjor som tillverkare. Syftet är att både avlasta och fungera som en s.k. overflowpartner inom kundtjänst och orderhantering.

Vi har ramavtal med ett flertal bolag, både kommunala och privata, där syftet är att stötta den interna säljkåren.

Kundservice

Flexibilitet i din kundservice, vi finns där när du behöver oss

Läs mer…

Telemarketing

Vi ser till att säljarbetet blir mer kostnadseffektivt
Läs mer…

Telefonpassning

våra medarbetare tillsammans med vårt webbaserade verktyg

Läs mer…

Konsultation

När du behöver ett bollplank kring något eller några av våra affärsområden.
Läs mer…