• Inco Marketing
  • Inco Marketing

Telefonpassning

Telefonpassning

Vi passar din telefon – när du inte kan…
Du bestämmer.

Telefonpassning när du önskar så; över lunch, mellan ett klockslag, sen eftermiddag, vid konferenser, interna möten, sjukdom eller om du vill hela dagarna-alltid.

Vi åtar oss med andra ord telefonpassning, då vi går in vid de tillfällen när ingen hos er kan svara i telefonen. Här arbetar vi i vårt egenutvecklade webbaserade telefonpassningssystem, Telestar.

Vill du se hur det fungerar så klicka här så får du en demovisning.

Kontakta oss om ni är i behov av telefonpassning

Ditt företags kundtjänst och telefonväxel är ansiktet utåt. 

Det är där som kunderna får sin första kontakt. Ett professionellt bemötande lägger grunden till ett gott förtroende mellan kunden och företaget.

Vi är specialister på att ta emot kunder som behöver mer än en hänvisning.
Vi besvarar frågor, skaffar information, återkopplar och ger olika slags service.

Det kan vara felanmälan, help-desk, abonnemangsfrågor eller kostnadsförslag.
Vi åtar oss också de traditionella telefonitjänsterna som telefonväxel och

telefonpassning. Här arbetar vi antingen i företagets system eller i vårt eget vi har utvecklat till företag som saknar eget telefonpassningssystem.

Vi kan ta hand om hela kundtjänstfunktionen eller i så kallat overflow, när din egen kundtjänst inte hinner med.

När du behöver ett bollplank kring något eller några av våra affärsområden.
Läs mer…

Inco erbjuder komplett kundservice och marknadsstöd
Du får
Kundtjänst, ordermottagning och telefonväxel
Marknadsbearbetning, besöksbokning samt uppföljningar
Omkring 50 utbildade serviceagenter, varav 20 är fast anställda
Våra öppettider anpassas efter ditt behov som kund
Rekryterings- och organisationsstöd
Externt kontor du inte behöver ta ansvar för
Permanenta, tidsbestämda eller volymbestämda lösningar
Men du väljer precis så mycket som
din verksamhet tjänar mest på.

Kundservice

Flexibilitet i din kundservice, vi finns där när du behöver oss

Läs mer…

Telemarketing

Vi ser till att säljarbetet blir mer kostnadseffektivt
Läs mer…

Telefonpassning

våra medarbetare tillsammans med vårt webbaserade verktyg

Läs mer…

Konsultation

När du behöver ett bollplank kring något eller några av våra affärsområden.
Läs mer…

Telemarketing Inco Marketing