• Inco Marketing
  • Inco Marketing

Telemarketing

Telemarketing

Vi erbjuder säljstöd i alla steg
Som ett av de äldsta företagen i branschen kan vi ge många exempel på hur viktigt det är att ha ett bra underlag inför mötet med kunderna. Vi utför telemarketinguppdrag emot såväl företags- som privatmarknad(B2B och B2C). Ett säljbesök kostar så mycket att det inte finns utrymme för chansningar. Genomtänkt och effektiv telemarketing löser Er besöksbokning, prospektering och införsäljning för att avlasta och på så vis effektivisera säljkåren. Vi hittar därmed de mest köpbenägna kunderna så att din säljkår enklare och snabbare når fler avslut. Vi arbetar ofta i Ert egna system.

För att underlätta kommunikation mellan Era säljare och våra bokare använder vi oss av vår Webbaserade almanacka ALMA.

Vi hjälper dig också med aktiv registervård och ser till att du alltid har ett fräscht och uppdaterat kundregister. Med telefonens hjälp samlar vi in fakta om identifierade och namngivna kunder.

Försäljningskostnaderna minskar och intäkterna ökar!
Som ett led i marknadsföringen kan vi avlasta er i arbetet med kampanjuppföljningar när ni gör utskick, anordnar seminarier eller deltar i mässor.

Vid utskick kontrollerar våra serviceagenter att rätt sak hamnat hos rätt person, att budskapet uppfattats korrekt och att säkerställa köpintresset.

Vi åtar oss ofta att göra kundattitydmätningar. En sådan här mätning ger viktig statistik, där man ser vilken typ av kund som tycker vad. Detta ger underlag för beslut om nästa satsning. En ointresserad, missnöjd eller nöjd kundgrupp hanteras olika.

Telemarketing
Vi medverkar till att varje steg i marknadsföringen och säljarbetet blir så effektivt som möjligt. Kunderna finns. Vi hjälper till att hitta dem vid rätt tillfälle.

Vi på Inco Marketing kan Telemarketing

Kundservice

Flexibilitet i din kundservice, vi finns där när du behöver oss

Läs mer…

Telemarketing

Vi ser till att säljarbetet blir mer kostnadseffektivt
Läs mer…

Telefonpassning

våra medarbetare tillsammans med vårt webbaserade verktyg

Läs mer…

Konsultation

När du behöver ett bollplank kring något eller några av våra affärsområden.
Läs mer…

Telemarketing Inco Marketing