.


.

KVALITET & MILJÖ

.


.

KVALITET

På Inco Marketing är kvalitetsarbetet en del av den vardagliga verksamheten. Att ständigt söka förbättringar på kvaliten blir då en röd tråd som hjälper oss att leverera de bästa tjänsterna på marknaden, något vi lyckats med under många år.

Vårt kvalitetsarbete följer gängse branschdirektiv och vi har som ledstjärna att följa ISO 9001

Kvalitetsarbete är en hörnsten i vår verksamhet och en förutsättning för att kunna leverera det yttersta till våra kunder.
Belöningen mäts i nöjda medarbetare och bra affärer för såväl våra kunder som företaget.


MILJÖ

Vi har som målsättning att alltid utan undantag sträva efter ett sunt miljötänkande och att på bästa möjliga sätt värna om miljön nu och i framtiden, ett arbete som vägs och förenas med våra kunders krav och önskemål.

För att klara av detta jobbar vi enligt ISO 14001 och jobbar med leverantörer som delar vår uppfattning om ett sunt miljöarbete.
 
Inco Marketing med personal ska värna om miljö och natur samt arbeta aktivt för att förhindra negativ miljöpåverkan i vår närhet.