top of page

Fullserviceföretag

 

Ert företags kundtjänst, kundservice, telefonväxel och säljpersonal är ansiktet utåt. Med ett professionellt bemötande lägger man grunden till ett gott förtroende mellan kunden och företaget.

 

Säkert finns det tillfällen då ni önskat att personalstyrkan var lite större, att säljarna haft extra stöttning och att samtalen besvarades lite snabbare. Helt enkelt lite mer kapacitet då och då.

 

Sedan 80-talet har vi på Inco hjälpt våra kunder med professionell svarsservice och kundsupport samt att skapa mervärde i försäljningen.

Inco Marketing kvalitetssäkrad kundsupport, svarservice, säljuppdrag, extern kundtjänst ochtelemarketingtjänster, Callcenter Sverige, Callcenter Göteborg

Professionellt bemötande

 

Ett företags kundservice och bemötande är ansiktet utåt. Det är där som kunderna får sin första kontakt och ett professionellt bemötande lägger grunden till ett gott förtroende mellan kunden och ert företag.

 

Genomtänkt och kvalitetssäkrad kundservice skapar mervärde, fler kunder och ökad försäljning.
 

På Inco hjälper vi er som kund med hela kundservicefunktionen eller som en  overflowpartner baserat på ert behov.

SAMARBETSPARTNERS

Referenser

 

"I ett nära samarbete med Inco Marketing har Almi skapat en koncerngemensam Telemarketingfunktion. Inom ramen för detta arbete har Inco visat på en god förmåga att anpassa sin verksamhet till Almis önskemål och samtidigt, på ett konstruktivt sätt, kontinuerlig kommit med förslag om hur Telemarketingfunktionen kan bedrivas mer resurseffektivt och lönsamt.”

 Magnus Gelkén, Kundtjänstchef och projektledare RPA Almi

 

 

”As a premium service provider, we offer our ambitious clients customer cares services in almost all European languages and communication channels. For a long time we were looking for the perfect partner in Sweden who could also meet our high quality standards for the Scandinavian language area. We are very happy that we were able to win inco as a partner in 2014. We can say that with inco's help we have been able to maintain our high standards for many years now and we are counting on this to continue for many years to come.”

Ramona Wolff, Sales manager TDM

 

 

"Med Inco som partner känner vi oss trygga i att bemötandet av våra kunder är professionellt och engagerat. Inco är lyhörda för våra krav på att ständigt utveckla kompetens och servicegrader och vi har en bra dialog kring gemensamma utmaningar och mål."

 

Sarah Ander, Marknadschef Ale El

 

 

 

""Inco är vår förlängda arm för att nå ut till företag vi annars inte skulle kunna träffa, bygga upp en relation med samt förhoppningsvis även kunna hjälpa nå sina högt uppställda mål. Inco har varit ett stort stöd för oss i sin förmåga att boka in spännande möten."

 

Jimmy Pervik, Rådgivningschef Connect

Inco Marketing kvalitetssäkrad kundsupport, svarservice, säljuppdrag, extern kundtjänst ochtelemarketingtjänster, Callcenter Sverige, Callcenter Göteborg

Personlig service

Med senaste tekniken och mycket rutinerade medarbetare har vi på Inco i mer än 40 år hjälpt våra kunder med att effektivisera och att avlasta deras kundsupport, svarsservice och telefonpassning samt att samverka i säljprocessen.

Som kund kan ni räkna med att vi på Inco alltid fokuserar på personlig service dels gentemot er men än viktigare personlig service gentemot era kunder. 

Insatser som frigör resurser, skapar mervärde och ökar försäljningen.

Inco Marketing kvalitetssäkrad kundsupport, svarservice, säljuppdrag, extern kundtjänst ochtelemarketingtjänster, Callcenter Sverige, Callcenter Göteborg

Kompetenta och motiverade medarbetare erbjuder enastående kundservice.

bottom of page